شرکت عمران و مسکن شهر قدس

نوع مصالح داده شده:

بتن آماده

محل اجرا:

شهرک غرب روبروی میلاد نور

توضیحات:

تامین بتن آماده پروژه تجاری شرکت عمران شهر قدس

blank
بلوک سبک و سنگین

شرکت سرزمین رویا

نوع مصالح داده شده:

بلوک سبک

محل اجرا:

یافت اباد پروژه بانک شهر

توضیحات:

تامین کلیه بلوک مورد نیاز پروژه یافت اباد به تعداد تقریبی 400/000 قالب بلوک

شرکت سرزمین رویا

نوع مصالح داده شده:

شن و ماسه

محل اجرا:

یافت اباد پروژه بانک شهر

توضیحات:

تامین شن و ماسه مورد نیاز پروژه یافت اباد بانک شهر

blank
blank

شرکت سرزمین رویا

نوع مصالح داده شده:

سیمان پاکت

محل اجرا:

یافت اباد پروژه بانک شهر

توضیحات:

تامین سیمان پاکت مورد نیاز پروژه یافت اباد بانک شهر

شرکت سرزمین رویا

نوع مصالح داده شده:

گچ و سایر مصالح

محل اجرا:

یافت اباد پروژه بانک شهر

توضیحات:

تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه یافت اباد بانک شهر

blank
blank

پروژه ستاد مشترک ارتش

نوع مصالح داده شده:

بلوک سبک

محل اجرا:

پرند فاز 6

توضیحات:

تامین بلوک سبک مورد نیاز پروژه ستاد مشترک ارتش واقع در پرند فاز 6 جنب میدان ولایت

پروژه ارتش

نوع مصالح داده شده:

یونولیت سقفی

محل اجرا:

افسریه

توضیحات:

پروژه ساخت واحد های سازمانی ارتش

فوم سقفی
بچینگ بتن

پروژه برکت

نوع مصالح داده شده:

فوم و شن و ماسه و سیمان و گچ و موزاییک و سایر مصالح

محل اجرا:

گلشهر میدان لوزی

توضیحات:

تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه شامل بلوک و پنجره و شن و ماسه و سیمان و گچ …

پادگان ولیعصر

نوع مصالح داده شده:

شن و ماسه بلوک و سیمان و گچ و اجر و سایر مصالح

محل اجرا:

میدان سپاه

توضیحات:

تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه شامل بلوک و پنجره و شن و ماسه و سیمان و گچ …

 

blank
blank

پادگان قدس

نوع مصالح داده شده:

شن و ماسه بلوک و سیمان و گچ و اجر و سایر مصالح

محل اجرا:

جنت اباد مرکزی

توضیحات:

تامین کلیه مصالح مورد نیاز پروژه شامل بلوک و پنجره و شن و ماسه و سیمان و گچ …

 

شرکت فولاد جهان ارا

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

بندر شهید رجایی

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

blank
blank

بندر شهیدرجایی

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

بندر شهید رجایی

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

بزرگترین گلخانه غرب ایران

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

گلخانه قربانی – همدان

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

 

blank
blank

پادگان شهید زر هن

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

شهریار

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

 

دانشگاه افسری امام علی

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

تهران

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

 

blank
blank

شرکت مانا

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

شهریار

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

 

ارتش جمهوری اسلامی

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

اتوبان امام علی

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

blank
blank

دانشگاه ازاد قزوین

نوع مصالح داده شده:

دیوار پیش ساخته بتنی

محل اجرا:

قزوین

توضیحات:

تامین دیوارهای پیش ساخته بتنی همراه با نصب و حمل

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

blank
blank

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

blank
blank

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

blank
blank

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

blank
blank

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات:

 

blank
blank

متن سربرگ خود را وارد کنید

نوع مصالح داده شده:

 

محل اجرا:

 

توضیحات: